Kundservice: +46 8 638 88 50

Fullmatat butikssystem för Axfood

Axfood har jobbat med handdatorer i 30 år. I sitt nya mobila butikssystem har man förenat det gamla med det nya och fått en lösning som rationaliserar arbetet i ca 350 butiker.

- Cub erbjöd en mobil och trådlös lösning som kunde integreras med de handdatorer vi redan hade investerat i. Samtidigt fick vi ett helt nytt system, med funktioner och processer som verkligen hjälper oss att rationalisera butiksarbetet, säger Richard Johnsson på Axfood.

Utvecklingsarbetet inleddes med en förstudie i början av 2009. I slutet av samma år var CubLink®-systemet klart för pilotdrift i tio butiker, för att under våren 2010 rulla ut i större skala.

- Det var en klar fördel att kunna testköra och utvärdera systemet i ett fåtal butiker, innan vi drog på för fullt. Installationen delades upp i tre etapper och när vi under 2012 är klara med den sista installationen har vi kopplat upp ca 350 butiker över hela landet.

Skräddarsydd helhetslösning

Axfood har valt ett skräddarsytt CubLink®-system, med inbyggda funktioner för bl.a. in- och utleveranser, priskontroll, inköps- och kundorder, inventering, svinn och kross. Systemet förändras och byggs ut i den takt Axfood önskar.

All kommunikation i systemet sker via trådlösa handdatorer. Via dessa kan butikspersonalen även beställa etiketter, skyltar och annat displaymaterial med några enkla knapptryckningar. För att hantera det stora antalet handdatorer, administreras lösningen med hjälp av Cubs övervakningssystem Device Management.

- Vi har redan fått bra payback på investeringen. Cub är väl insatta i hur vi vill ha det, de har bra koll på hur en butik fungerar och vilka problem som behöver lösas. Vi känner oss därför väldigt trygga i vår fortsatta systemutveckling, avslutar Richard.