Kundservice: +46 8 638 88 50

Öronmärkt projektledare.

När vi utvecklar och installerar ett nytt system finns en hel del processer, flöden och detaljer som måste säkerställas och stämmas av. För att allt ska bli rätt och levereras på utsatt datum avsätter vi en erfaren projektledare till varje enskilt projekt.

Projektledaren håller i alla trådar, svarar på frågor, hanterar efterbeställningar, kompletteringar och säkerställer informationsflödet mellan våra systemutvecklare och er IT-avdelning.

Självklart kan ni anlita våra projektledare även efter det att systemet är installerat och driftsatt.

Kontakta mig