Kundservice: +46 8 638 88 50

Trygghetsgaranti på både mjukvara och hårdvara genom omfattande supportavtal.

Kostnadsfri uppdatering

Vi erbjuder våra kunder att ta del av vidareutveckling och uppdateringar utan extra kostnad.

Framtidssäkring

När ni behöver komplettera med fler mobila enheter och den version och modell som ingår i avtalet inte längre finns på marknaden, ansvarar Cub för att ta fram en likvärdig enhet. Vi bär även eventuella kostnader för att anpassa den nya enheten till ert CubLink®-system.

Kontakta mig