Integritetspolicy

Översikt om sekretess

Generell information

Följande information ger en kortfattad översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker vår hemsida. Personuppgifter är alla data som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd finns i vår integritetspolicy som anges nedan.

Datainsamling på vår hemsida

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören, StrongPoint Cub AB. Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Hur samlar vi in dina data?
Å ena sidan samlar vi in data som du ger oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ettkontaktformulär på vår hemsida, men även data som du skickar i e-post etc.

Å andra sidan samlas data automatiskt när man besöker webbplatsen via våra IT-system. Detta är framför allt tekniska data (till exempel vilken webbläsare, operativsystem eller tid för sidbesöket). Den insamlingen av data sker automatiskt så snart du går på vår hemsida.

Vad använder vi dina data för?
En del av data samlas in för att säkerställa en felfri upplevelse av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende och förbättra vår webbplatstjänst.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?
Du har när som helst rätt att få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagradepersonuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av denna data. Fördetta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd kan du när som helst kontakta oss under dennae-postadress, info@cub.se. Dessutom har du rätt att överklaga till respektive tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt webbläsande utvärderas statistiskt. Det här händer huvudsakligen med användning av cookies och med så kallade analysprogram som Google Analytics.Analysen av ditt surfbeteende är helt anonymt. Webbläsandet kan inte spåras tillbaka till dig personligen. Du kan göra justeringar mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information finns i följande sekretesspolicy.

Allmän och obligatorisk information

Dataskydd

Medan följande dataskyddspolicy i huvudsak hänvisar till data från kontaktformulär och webbplatser, gäller databehandling-och hanteringsmetoder samt regler för all data som innehas av StrongPoint Cub om individer, oavsett hur det erhölls.

StrongPoint Cub, som operatör av dessa webbplatser, tar väldigt seriöst på skydd för dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser och denna sekretesspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder det för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta sker.

StrongPoint Cub bedriver varken inköp eller försäljning av databaser för kommersiella ändamål. Vi överlåter inte data till tredje part utan att begära ditt samtycke först.

Vi måste påpeka att datatransmission via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av data mot tredje parts åtkomst är inte möjligt.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla

ett befintligt samtycke. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av databehandlingen utförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Rätt att överklaga till respektive tillsynsmyndighet

Vid överträdelser av lagen om uppgiftsskydd har den berörda personen rätt att överklaga till respektive tillsynsmyndighet.

Rätt till dataöverföring

Du har rätt att ta emot data som vi behandlar baserat på ditt samtycke eller i uppfyllande av ett kontrakt, till dig själv eller till en tredje part i en standard maskinläsbart format. Om du behöver direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att göras i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Den här webbplatsen använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel order eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning av adresslinjen i webbläsaren som ändras från "http: //" till "https: //" och låssymbolen visas.

När SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering

Du har rätt att få information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung, mottagare och syftet med databehandling och om nödvändigt, rättighet att rätta till, blockera eller radera dessa uppgifter. För ytterligare information om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss via detta e- postmeddelande till info@cub.se.

Invändning mot reklam e-post

Användningen av publicerade StrongPoint-kontaktuppgifter för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial avvisas härmed. Operatören av denna webbplats förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via spam i e-post.

Datainsamling på vår hemsida

Cookies

Webbplatserna använder delvis så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies syftar till att göra din webbläsarupplevelse mer användarvänlig, effektiv och säker.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort efter ditt besök. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker.

Du kan ändra inställningarna för din webbläsare så att du blir informerad om lagring av cookies och tillåta endast cookies i enskilda fall, neka godkännande av cookies för vissa fall eller allmänt utesluta dem och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Inaktivera cookies kan begränsa funktionaliteten på denna webbplats.

Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse för lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån som andra cookies (till exempel cookies för att analysera ditt webbläsarbeteende) lagras, behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade servern-loggfiler, som din webbläsare sänder automatiskt till oss. Dessa är:

- Webbläsartyp och webbläsarversion

- Använt operativsystem

- Hänvisar till URL

- Värddatorns värdnamn

- Tiden för serverns begäran

- IP-adress

Någon sammanslagning av dessa data med andra datakällor sker inte.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via vårt kontaktformulär kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du lämnat där, att lagras för att behandla begäran och vid uppföljning. Vi delar inte denna information med tredje part utan ditt samtycke.

Behandlingen av uppgifterna som ingick i kontaktformuläret är därför uteslutande baserat på ditt samtycke. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Ett informellt meddelande via e-post till oss är tillräckligt. Lagligheten av de databehandlingstransaktioner som genomförs till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Den information du lämnar i kontaktformuläret förblir hos oss tills du ber oss att radera den, återkalla ditt samtycke till lagring eller ta bort syftet med datalagring (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - förblir opåverkade.

Social media

Kontakt via social media

Kontakt via social media
Om du väljer att kontakta oss via sociala medier, som LinkedIn och Twitter, sparas dina uppgifter påsamma sätt som det är om du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Vi överför inte dennainformation till tredje part, men vi har ingen kunskap om hur dessa data hanteras av leverantörerna avsociala medier. Mer information finns i respektive organisations datapolicy.

Analysverktyg

Google Analytics

StrongPoint använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc.("Google"). Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarnanyttjar webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen(inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att avkorta / anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU-medlemsstater och för andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar iUSA.På webbsidans vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören. Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Du kan undvika användning av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare. StrongPoint Cub påpekar emellertid att om du gör det, kanske du inte kan använda hela webbplatsensfunktionalitet.